Skip to content

O czasopiśmie

Periodyk „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” wydawany jest przez Oficynę Wydawniczą AFM na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
ISSN 1689-8052

Prezentuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, w tym administracji publicznej, finansów publicznych czy integracji europejskiej. Służy jako platforma dyskusji nad prawem publicznym i prywatnym, zwłaszcza w kontekście komparatystycznym. Jest adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, ale może być przydatny również studentom prawa i nauk społecznych.

Czasopismo „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 77,79 pkt

Czasopismo jest indeksowane w bazach BazHum, Index Copernicus, PBN. Polska Bibliografia Naukowa, CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences, CEEOL. Central and Eastern European Online Library, EBSCO oraz w Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism punktowanych, z liczbą 40 punktów.
Od 2016 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

Szanowni Autorzy czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”,
uprzejmie informujemy, że od 2024 roku każdy numer naszego czasopisma będzie posiadał temat przewodni.
Numer 1/2024 „SPRiM” poświęcimy tematowi nowych technologii w kontekstach prawnych. Serdecznie zapraszamy autorów i autorki do przesyłania artykułów naukowych odnoszących się do problemów, które można powiązać z ww. zagadnieniem.
Termin składania tekstów to 31.01.2024.

Ponadto w dalszym ciągu przyjmujemy artykuły dotyczące innych zagadnień prawniczych, które będą publikowania w części czasopisma poświęconego różnorodnym zagadnieniom.