Skip to content

O czasopiśmie

Periodyk „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” wydawany jest przez Oficynę Wydawniczą AFM na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
ISSN 1689-8052

Prezentuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych, w tym administracji publicznej, finansów publicznych czy integracji europejskiej. Służy jako platforma dyskusji nad prawem publicznym i prywatnym, zwłaszcza w kontekście komparatystycznym. Jest adresowany przede wszystkim do prawników i administratywistów, ale może być przydatny również studentom prawa i nauk społecznych.

Czasopismo „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” przeszło pozytywnie proces ewaluacji ICI Journals Master List 2018, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 77,79 pkt

Czasopismo jest indeksowane w bazach BazHum, Index Copernicus, PBN. Polska Bibliografia Naukowa, CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences, CEEOL. Central and Eastern European Online Library, EBSCO oraz w Repozytorium eRIKA. Repozytorium Instytucjonalnym Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Znajduje się na liście Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopism punktowanych, z liczbą 20 punktów.
Od 2016 roku wersją pierwotną jest wersja elektroniczna.

Szanowni Autorzy czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”
zapraszamy do składania artykułów do następujących numerów tematycznych:

Numer 2/2024 „SPRiM” będzie poświęcony zagadnieniom prawa własności intelektualnej w postępowaniu upadłościowym i egzekucyjnym. Redaktorem naukowym numeru jest dr Kamil Szpyt.
Termin składania tekstów: 15.09.2024
Termin publikacji: grudzień 2024
zgłoszenia drogą elektroniczną: sp@afm.edu.pl

Numer 1/2025 „SPRiM” będzie poświęcony zagadnieniom z obszaru prawa medycznego i bioetyki. Redaktor naukową numeru jest dr hab. Julia Stanek.
Termin składania tekstów: 15.01.2025
Termin publikacji: czerwiec 2025
zgłoszenia drogą elektroniczną: sp@afm.edu.pl

Na styku prawa i medycyny pojawiło się oraz ciągle pojawia się wiele problemów, na które jeszcze nie wypracowano optymalnych rozwiązań prawnych. W związku z tym, zwłaszcza w obszarze prawa medycznego, konieczne jest podjęcie dyskusji naukowej, w której zostaną przedstawione różnorodne, interdyscyplinarne i praktyczne stanowiska. Serdecznie zapraszamy do podjęcia dyskusji oraz przesyłania artykułów naukowych z zakresu szeroko rozumianego prawa medycznego. Refleksje naukowe poświęcone zagadnieniom z obszaru prawa i medycyny mogą obejmować zarówno tematy odnoszące się do organizacji ochrony zdrowia oraz funkcjonowania systemów ochrony zdrowia, jak i regulacji prawnych dotyczących praw i obowiązków pacjentów oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Zachęcamy także do zastanowienia się nad aktualnymi problemami prawa medycznego oraz bioetyki, m.in. sztuczną inteligencją w ochronie zdrowia, transplantologią, badaniami z zakresu genetyki oraz wieloma innymi tematami.

Ponadto w dalszym ciągu przyjmujemy artykuły dotyczące innych zagadnień prawniczych, które będą publikowania w części czasopisma poświęconego różnorodnym zagadnieniom.