Skip to content

Studia Prawnicze 2009

Studia Prawnicze 2009 - pod redakcją Tadeusza Biernata, Kraków 2009

Tadeusz Biernat
Wprowadzenie .....7

Bogusława Gnela
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego .....11

Marcin Sala-Szczypiński
Racjonalność pracodawcy a odpowiedzialność za „bubel ustawowy” .....27

Beata Więzowska-Czepiel
Odpowiedzialność za zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej na zasadzie słuszności .....39

Teresa Gardocka
Odpowiedzialność państwa za niezasadne pozbawienie wolności .....57

Piotr Stec
Odpowiedzialność władzy publicznej za odmowę przeprowadzenia aborcji .....73

Apoloniusz Kostecki
System ochrony praw podatników przed organami podatkowymi w Niemczech .....89

Allan F. Tatham
Liability of Public Authorities in England and France. Damages for Breach of EC law after Francovich and Brasserie .....101

Irena Czaja-Hliniak
Odpowiedzialność prawnofinansowa na przykładzie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .....117

Ryszard Szostak
Z problematyki odpowiedzialności „kierownika zamawiającego” za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych .....135

Pobierz cały numer