Skip to content

Studia Prawnicze 2010

Studia Prawnicze 2010 – "Proaktywna" funkcja prawa pracy? – pod redakcją Barbary Wagner i Ewy Hofmańskiej, Kraków 2010

Wykaz skrótów .....7

Barbara Wagner
Wprowadzenie .....9

Część pierwsza. Rozważania ogólne
Łukasz Pisarczyk
Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna .....15

Bolesław Maciej Ćwiertniak
Uwagi o funkcjach prawa pracy (w związku z postulatami wyodrębniania „proaktywnej” funkcji prawa pracy) .....47

Krzysztof Walczak
Funkcja promocyjna prawa pracy - co może oznaczać w zglobalizowanej gospodarce i co można zrobić, aby była skuteczniej realizowana .....63

Część druga. Rozważania szczegółowe
Alina Wypych-Żywicka
Granice swobody pracodawcy w doborze pracowników przy ponownym zatrudnieniu. Proaktywna funkcja prawa pracy? .....81

Magdalena Cholewa-Klimek
Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych i praktyczne aspekty jej realizacji w przepisach prawa pracy .....103

Zdzisław Kubot
Kierownicze stosowanie prawa pracy w zakresie ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników .....115

Agata Ludera-Ruszel
Ocena ustawodawstwa pracy w zakresie nietypowych form zatrudnienia pracowników .....127

Ewa Hofmańska
Staż jako instrument polityki zatrudnienia aktywizujący bezrobotnych absolwentów .....147

Kamil Antonów
Skutki nieopłacania składek na ubezpieczenie emerytalne przez płatnika .....185

Notki o autorach .....197

Pobierz cały numer