Skip to content

Studia Prawnicze 2011

Studia Prawnicze 2011 - pod redakcją Izabeli Lewandowskiej - Malec, Kraków 2011

Katarzyna Banasik
Kradzież w zamiarze ewentualnym (umyślność w austriackim prawie karnym) .....7

Andrzej Buczek
Konstytucyjne determinanty tworzenia norm prawa finansowego - kwestie dyskusyjne .....35

Jo Carby-Hall
Employers’ Liability – from Physical to Psychiatric Illnesses .....49

Irena Czaja-Hliniak
Wpływ dyrektyw UE na podatki i opłaty związane z transportem drogowym .....59

Wojciech Fill
„Nowa hipoteka” jako instrument poprawy społeczno-gospodarczej efektywności zabezpieczania wierzytelności .....83

Izabela Lewandowska-Malec
Skutek prawny referendum lokalnego .....99

Ryszard Szostak
O potrzebie usprawnienia odpowiedzialności organizatora przetargu za szkody wyrządzone konkurentom ubiegającym się o zamówienie publiczne .....115

Varia
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji zaprasza .....135
Noty o autorach .....137

Pobierz cały numer