Skip to content

Studia Prawnicze 2012 Nr 1 (10)

Studia Prawnicze 2012 Nr 1 (10), Kraków 2012

Profesor Andrzej Oklejak (1944–2012). Wspomnienie pośmiertne
(Ryszard Więckowski, Renata Pawlik, Marcin Sala-Szczypiński) .....1

Artykuły i studia
Marcin Pieniążek
dr, adiunkt, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Obywatelskie nieposłuszeństwo jako gwarancja praw podmiotowych .....9

Mateusz Kolaszyński
doktorant, Uniwersytet Jagielloński
Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego .....27

Anna Ibek
asystent, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Generalizacje w rozumowaniach dowodowych .....51

---

Iga Bałos
asystent, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawo właściwe dla rozwodu i separacji według rozporządzenia “Rzym III” oraz znowelizowanej polskiej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe .....71

Monika Antos
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Skutki braku udzielenia zgody przez spółkę na zbycie udziałów w sp. z o.o. .....85

---

Katarzyna Banasik
dr, adiunkt, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Stalking w austriackim prawie karnym .....99

Renata Staszel
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Samobójstwa w Tatrach w latach 2000–2010 .....129

Małgorzata Wrońska
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Propozycja nowego wykorzystania badań poligraficznych .....141

---

Anna Ibek
asystent, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Marcin Gołaszewski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Z zagadnień poprawności opiniowania w badaniach poligraficznych .....149

Małgorzata Wrońska
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Martyna Huszcza
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wykrywanie kłamstwa przez nauczycieli .....173

---

Recenzje, sprawozdania, varia
Jan Widacki:
W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna. Podręcznik, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011 – Recenzja ważnego fragmentu .....183

Agnieszka Domin-Kuźma:
Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Oględziny miejsca. Teoria i praktyka, TNOiK. „Dom Organizatora”, Toruń 2011 .....189

Ku pamięci. O jubileuszu Pana Profesora Apoloniusza Kosteckiego .....195

Pobierz cały numer