Skip to content

Studia Prawnicze 2013 Nr 1 (12)

Studia Prawnicze 2013 Nr 1 (12), Kraków 2013

Artykuły i studia
Krzysztof Łazarski
dr, Uczelnia Łazarskiego
Law, Forms of Government and Liberty in Montesquieu's Thought .....3

Dimitar Hanev
Assistant Professor, University of Plovdiv
Philosophical Origins of the Concept of Subjective Right .....19

---

Jan Widacki
prof. zw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Współczesny zakres nazwy „kryminalistyka" .....37

Krzysztof Radwaniak
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dariusz Kukla
Informacja pozyskana przez policję w ramach białego wywiadu a jej wykorzystanie w czynnościach dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych .....49

Mariusz Kusion
doktorant, Uniwersytet Jagielloński
Katarzyna Litwin
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Internet i podsłuchy, czyli prowokacja artystyczna i dziennikarska przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii — aspekty oceny prawnokarnej .....65

---

Tamara Milenkovic-Kerkovic
PhD, associated professor, University of Nis
Legal Incentives for the Franchising Investments — Serbian Case .....85

Danuta Waniek
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kilka uwag na temat prawnego zróżnicowania darowizn kościelnych w świetle praktyki administracyjno-sądowej .....105

Klaudia Krużołek
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawnofinansowe aspekty zwalczania lichwy bankowej .....121

Paweł Klimek
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawnofinansowe instrumenty polityki prorodzinnej — postulat zmian inspirowanych brytyjskim systemem Child Trust Fund .....133

---

Marcin Sala-Szczypiński
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Postępowania kontrolne prowadzone przez inspekcję sanitarną (część pierwsza) .....153

Agnieszka Kubiak-Cyrul
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich w projektach prawa UE .....167

Justyna Węgrzynowicz-Cichońska
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Akcja niema jako odpowiedź na współczesne oczekiwania inwestorów i spółek akcyjnych .....179

Recenzje, sprawozdania, varia
Martyna Huszcza:
Marcin Gołaszewski, Anna Ibek, Michał Widacki, Współczesne standardy badań poligraficznych, red. M. Gołaszewski, Wydawnictwo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 2013 .....201

Martyna Huszcza:
Sprawozdanie z promocji „Dzieł wybranych” Edmunda Krzymuskiego, tom I: „Szkoła klasyczna w defensywie”, w wyborze i z przedmową Jana Widackiego, [Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2013], Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 11 kwietnia 2013 r. .....203

Martyna Huszcza:
Sprawozdanie z wyjazdu doktorantów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego do Uniwersytetu w Grazu — kolebki europejskiej kryminalistyki (13-15 czerwca 2013 r.) .....205

Pobierz cały numer