Skip to content

Studia Prawnicze 2013 Nr 2 (13)

Studia Prawnicze 2013 Nr 2 (13), Kraków 2013

Artykuły i studia
Artur Bochenek
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Status prawny i funkcje Prezydium Senatu RP .....3

Grzegorz Kościelniak
asystent, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bezprawie legislacyjne a bezpieczeństwo prawne jednostki — wybrane zagadnienia .....21

Stefan Poździoch
dr, adiunkt, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawo do bezpieczeństwa w świetle międzynarodowych i polskich regulacji prawnych .....49

---

Anna Ibek
asystent, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Niepewność w systemach bezpieczeństwa .....69

Mateusz Kolaszyński
doktorant, Uniwersytet Jagielloński
Nadzór nad cywilnymi służbami specjalnymi .....83

Jan Widacki
prof. zw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Implementation of the Idea of Community Police Forces after 1990 .....99

Renata Staszel
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Małgorzata Wojtarowicz
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Justyna Kotkowska
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Paweł Zając
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Praktyczne możliwości zastosowania kamery termowizyjnej .....109

---

Agnieszka Damasiewicz
dr, adiunkt, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Czy każdy sędzia powinien być szachistą? .....123

Martyna Huszcza
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawo do rzetelnego procesu a pomyłki sądowe .....145

---

Marcin Sala-Szczypiński
dr, adiunkt, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Postępowania kontrolne prowadzone przez inspekcję sanitarną.
Część 2: Kontrola przedsiębiorcy według przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
.....157

---

Iga Bałos
asystent, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Postępowanie arbitrażowe a poczucie bezpieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu .....181

Sebastian Koczur
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Przesłanki zasądzenia odszkodowania w miejsce przywrócenia do pracy w judykaturze Sądu Najwyższego .....197

Recenzje, sprawozdania, varia
Sebastian Koczur
Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz, [Wolters Kluwer, Warszawa 2013, 407 s.] .....219

Małgorzata Wojtarowicz
Sprawozdanie z VI Międzynarodowego Seminarium Poligraficznego „50 lat psychofizjologicznych badań poligraficznych w polskim procesie karnym” .....223

Anna Szuba-Boroń
Profesor Jan Woleński — laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej .....227

Pobierz cały numer