Skip to content

Studia Prawnicze 2014 Nr 1 (14)

Studia Prawnicze 2014 Nr 1 (14), Kraków 2014

Słowo od redakcji .....1

Artykuły i studia
Tommaso Edoardo Frosini
profesor, Uniwersytet w Neapolu, Włochy
Dostęp do Internetu jako prawo podstawowe .....5

Luiz Guilherme Marinoni
profesor, Uniwersytet Federalny Parany, Kurytyba, Brazylia
Kontrola zgodności z Konwencją (amerykańska konwencja o ochronie praw człowieka) .....13

Irena Czaja-Hliniak
profesor nadzwyczajny, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kontrola w mieście metropolitalnym jako aspekt bezpieczeństwa finansowego .....33

Henriett Rab
profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry
Czy system opieki społecznej może przejść przez drzwi prawa prywatnego? .....45

Oleksandr Kovalyshyn
adiunkt, Uniwersytet Przykarpacki im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Rodzaje podmiotów gospodarczych na Ukrainie: kwestie regulacji prawnych .....61

Péter Sipka
adiunkt, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry
Márton Leó Zaccaria
adiunkt, Uniwersytet w Debreczynie, Węgry
Możliwe skutki pojawienia się opłat związanych z wniesieniem skargi w węgierskim prawie pracy .....71

Artur Bochenek
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zakres wyłączenia stosowania ustawowego prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych .....89

Dominika Bek
asystent, Uniwersytet Śląski, Katowice
Znaczenie odmienności kulturowej sprawcy dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu zabronionego .....109

Dorota Mieczkowska
doktorant, Uniwersytet w Białymstoku
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych .....123

Recenzje, Glosy, Sprawozdania, Varia
Rafał Adamus
profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Opolski
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 października 2012 r., V CSK 405/11 (dotyczy spisu inwentarza w postępowaniu upadłościowym) .....145

Jarosław R. Antoniuk
adiunkt, Politechnika Śląska, Gliwice
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 października 2011 r., V ACz 624/11 (dotyczy roszczenia informacyjnego w prawie własności przemysłowej) .....155

Piotr Zaporowski
dyrektor krajowy, Fundacja „People in Need”, Rangun, Birma
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 czerwca 2012 r., V ACa 255/12 (dotyczy prawa do firmy) .....163

Katarzyna Skoczeń
studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 października 2012 r., I KZP 11/12 (dotyczy rozumienia pojęcia kradzieży z włamaniem oraz związanych z nim sposobów przełamywania zabezpieczeń) .....187

Anna Szuba-Boroń
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. dr hab. Janusz Szwaja — jubileusz 80-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej .....191

Mariusz Załucki
profesor nadzwyczajny, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z publicznej obrony rozprawy doktorskiej Marcina Ożoga, „Reklama, promocja i informowanie o sponsorowaniu napojów alkoholowych” .....195

Pobierz cały numer