Skip to content

Studia Prawnicze 2014 Nr 2 (15)

Studia Prawnicze 2014 Nr 2 (15), Kraków 2014

Słowo od redakcji .....1

Artykuły i studia
Christian Bachhiesl
doktor habilitowany, Muzeum Kryminologii im. Hansa Grossa, Uniwersytet w Grazu, Austria
Szkoła Kryminologii w Grazu — Instytut Kryminalistyczny na Uniwersytecie w Grazu (1912—1978) .....5

Matthias Jacobs
profesor doktor, Bucerius Law School, Hamburg, Germany
Ostatnie zmiany w orzecznictwie dotyczącym europejskiego prawa pracy i prawa socjalnego .....21

Tomasz Milej
doktor habilitowany, docent DAAD w Tanzańsko-Niemieckim Centrum Studiów Wschodnioafrykańskich (TGCL), Uniwersytet Dar es Salaam, Tanzania
Istota praw obywatelstwa Unii w najnowszym orzecznictwie TSUE — potencjał i ograniczenia .....41

Marcin Andreasik
doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Daniel Karkut
doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Jacek Mazurkiewicz
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Wrocławski
Bartosz Mierzwiński
doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Mateusz Popielas
doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Karolina Trzeciak-Wach
doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
Maria Zaporowska
magister, prawnik, Wrocław
Zofia Zaporowska
magister, prawnik, Wrocław
Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa .....55

Tamás Fézer
Associate Professor of Law at the University of Debrecen, Hungary
Rekodyfikacja prawa cywilnego na Węgrzech .....73

Anna Konert
adiunkt, Uczelnia Łazarskiego
Odpowiedzialność cywilna biur podróży w USA w świetle orzecznictwa .....93

Renata Pawlik
doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Znamiona ilościowe w procesie kontrawencjonalizacji w kontekście zasady nullum crimen sine lege — wybrane zagadnienia .....111

Michał Kobylarz
doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Jakub Gałka
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Pojęcie informacji przetworzonej w kontekście dostępu do informacji publicznej .....147

Piotr Zaporowski
doktorant, Uniwersytet Wrocławski; Bangkok, Tajlandia
Wskazanie w firmie statusu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz przedsiębiorcy będącego fundacją .....159

Izabela Pilarczyk
studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Poszukiwanie prawdy w procesie cywilnym .....169

Rafał Dubowski
doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. Uwagi de lege ferenda w świetle ustawy deregulacyjnej .....181

Adam Wróbel
doktorant, Uczelnia Łazarskiego
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia oczywistego przestępstwa .....195

Julita Kostka-Twór
doktorantka, Uczelnia Łazarskiego
Prawnofinansowe aspekty bezpieczeństwa energetycznego w Polsce i UE .....209

Krzysztof A. Wójcik
Prokuratura Generalna w Warszawie
Uzyskanie informacji objętych tajemnicą bankową w sprawach dotyczących przestępstw powszechnych i skarbowych .....219

Cezary Wiśniewski
magister, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Karta bankowa w ujęciu art. 278 Kodeksu karnego .....239

Recenzje, Glosy, Sprawozdania, Varia
Renata Pawlik
doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Marcin Sala-Szczypiński
doktor, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ryszard Więckowski (1952—2014) — wspomnienie pośmiertne .....251

Tommaso Edoardo Frosini
profesor, University of Naples, Italy
Democracy, Electoral Systems and Lobbies .....255

Paweł Janowski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rafał Adamus, Bartosz Groele, Aleksandra Machowska, Zbigniew Miczek, Paweł Kuglarz, Janusz Płoch, Upadłość deweloperska. Komentarz do wybranych przepisów ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, [Difin, Warszawa 2012, 219 s.] .....259

Márton Leó Zaccaria
University of Debrecen Faculty of Law, Debrecen, Hungary
Commentary on the principal judicial resolution EBH 2014. M.8. of the Curia of Hungary .....269

Łukasz Mroczyński-Szmaj
magister, Uniwersytet Rzeszowski
Sprawozdanie z II Euroregionalnej Konferencji Naukowej „Mediacja — między teorią a praktyką" .....279

Mateusz Mądel
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Szymon Solarski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z konferencji naukowej „50 lat Kodeksu cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji”, Kraków, 15—16 kwietnia 2014 r. .....283

Daniel Karkut
doktorant, Uniwersytet Wrocławski
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Wirtualne światy z perspektywy prawa polskiego, unijnego i międzynarodowego", Wrocław, 23 maja 2014 r. .....291

Jubileusze w Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Mariusz Załucki
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z konferencji naukowej Państwo demokratyczne, prawne i socjalne — społeczeństwo, polityka, gospodarka, zorganizowanej z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Maciąga .....307

Anna Szuba-Boroń
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Antoni Maciąg — jubileusz 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej .....311

Listy gratulacyjne z okazji 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Maciąga .....315

Lech Garlicki
profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warszawski
Klauzula demokratycznego państwa prawnego .....327

Adam Jamróz
profesor doktor habilitowany, Uniwersytet w Białymstoku
Charakter normatywny konstytucji V Republiki Francuskiej .....333

Marian Grzybowski
profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Jagielloński
Jakie państwo — demokratyczne, prawne czy socjalne? .....339

Zbigniew Maciąg
profesor nadzwyczajny doktor habilitowany, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Podziękowania .....341

Lista recenzentów .....347

Pobierz cały numer