Skip to content

Studia Prawnicze 2015 Nr 2 (17)

Studia Prawnicze 2015 Nr 2 (17), Kraków 2015

Słowo od redakcji

Artykuły i studia
Mariusz Załucki
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Adaptacja prawa polskiego do wymogów unijnego rozporządzenia spadkowego (Nr 650/2012) .....5

Agnieszka Kubiak Cyrul
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego .....19

Harald G. Kundoch
prof., Köln, Niemcy
Der deutsche Bundespräsident – ein „Stabilitätsanker“ im Grundgesetz (GG) .....35

Piotr Czarny
dr, Uniwersytet Jagielloński
Der polnische Staatspräsident als Stabilitätsfaktor (Grundriss der Theorie und der Praxis) .....45

Jakub Biernat
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Organ wydający jako organ właściwy do dokonania sprostowania, uchylenia, zmiany lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego .....55

Paweł Blajer
dr, Uniwersytet Jagielloński
Z historii ksiąg gruntowych (Grundbücher) .....65

Nadia Petechel
doktorantka, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
Medical insurance: ways of incipience .....111

Oleg Kuzmych
doktor, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, Iwano-Frankiwsk, Ukraina
The contract of donation with the duty of the donee in favour of a third person in the civil law of Ukraine .....119

Márto Leó Zaccaria
dr, Uniwersytet w Debreczynie, Debreczyn, Węgry
Workplace harassment and victimisation in Hungarian legal practice .....125

Wawrzyniec Serafin
doktorant, Akademia Leona Koźmińskiego
Zastosowanie probabilistyki w analizie zakresu zastosowania normy prawnej. Wstęp do dalszej dyskusji .....137

Radosław Potok
doktorant, Uniwersytet Jagielloński
Konsekwencje wykorzystywania informacji poufnych w obrocie giełdowym w teorii i praktyce na przykładzie USA oraz Chin .....159

Glosy
Angelika Rzeźniczak
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, II Wydział Karny z dnia 16 czerwca 2014 r., II Aka 70/14 .....181

Sylwia Tylutki
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Glosa do uchwały SN z dnia 17 czerwca 2010 r., III CZP 41/10 .....191

Recenzje, Sprawozdania, Varia
Weronika Wenda
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Umowa deweloperska w praktyce, red. A. Szymańczyk [Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014] .....201

Tomasz Tomaszewski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Jakub M. Łukasiewicz, Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym [C.H. Beck, Warszawa 2013] .....211

Iga Starowicz
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Mieczysław Goc, Współczesny model ekspertyzy pismoznawczej. Wykorzystanie nowych metod i technik badawczych [Wydawnictwo Volumina, Warszawa–Szczecin 2015] .....217

Sabina Kubas
mgr, Uniwersytet Rzeszowski
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Unia Europejska a prawo międzynarodowe”. Zjazd katedr i zakładów prawa międzynarodowego, publicznego i prawa europejskiego, Baranów Sandomierski, 13–15 maja 2015 r. .....229

Elżbieta Jabłońska
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Instrumentalne i nieinstrumentalne metody detekcji nieszczerości – aktualne kierunki badań i uwarunkowania prawne”, Rzeszów 11–12 grudnia 2015 r. .....233

Lista recenzentów .....237

 Pobierz cały numer