Skip to content

Studia Prawnicze 2016 Nr 2 (19)

Studia Prawnicze 2016 Nr 2 (19), Kraków 2016

Jan Widacki
prof. dr hab., Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Spór o technikę badań poligraficznych .....9

Daniel T. Wilcox
prof., Wilcox Psychological Associates Ltd
Rosie Gray
dr, Wilcox Psychological Associates Ltd
Wykorzystanie badań poligraficznych wobec przestępców seksualnych w Wielkiej Brytanii .....25

Monika Augustyniak
dr, Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
The authorities of the commune in Poland and France. Conclusions and postulates .....37

Adam Banaszkiewicz
dr, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Zmiany wprowadzane w roku 2015/2016 w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej – refleksje wybrane .....59

Jan Dytko
dr, Wyższa Międzynarodowa Szkoła Biznesu w Warszawie
Weryfikacja rozporządzeń wojewody w trybie nadzoru i samokontroli .....77

Elżbieta Jabłońska
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie .....89

Patrycja Wójtowicz-Pytel
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Usprawiedliwiony błąd co do znamion czynu zabronionego – próba oceny zasadności nowelizacji z dnia 20 lutego 2015 roku .....101

Marek Tomczyk
doktorant, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Bruksela
Kluczowe kontrowersje konstytucyjne związane z ustanowieniem Prokuratury Europejskiej .....117

Lucyna Kinecka
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Zasada in dubio pro tributario jako gwarancja stabilności prawa podatkowego .....141

Krzysztof Flak
radca prawny
Wpływ zmian prawa na emisje obligacji komunalnych w III Rzeczpospolitej .....153

Jan Tarnawski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Geneza oraz ewolucja wykładni – art. 57 Prawa energetycznego .....163

Paweł Szewczyk
adwokat, asystent, Uniwersytet Opolski
Ograniczenia swobody przemieszczania się i pobytu obywateli UE uzasadnione względami porządku oraz bezpieczeństwa publicznego .....181

Marek Danikowski
mgr, Uniwersytet Opolski
Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich .....193

Recenzje, Glosy, Sprawozdania, Varia
Daniel Karkut
dr, Uniwersytet Wrocławski
J. Mazurkiewicz, Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim [Wrocław 2010, s. 904] .....209

Iwona Moryc
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
R. Strugała, Standardowe klauzule umowne adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma [Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H.Beck s. 347] .....215

Łukasz Mirocha
dr, adwokat
M.C. Nussbaum, Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, [Warszawa 2016, Fundacja Kultura Liberalna, s.184] .....219

Anna Ibek
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Analiza śledcza”, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji, 13–14 października 2016 r. .....223

Lista recenzentów .....229

Pobierz cały numer