Skip to content

Studia Prawnicze 2017 Nr 1 (20)

Studia Prawnicze 2017 Nr 1 (20), Kraków 2017

Artykuły i studia
Katarzyna Banasik
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Penalizacja bezprawnego przekroczenia granicy państwowej .....3

Monika Augustyniak
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Consultative bodies in the commune government in Poland and French Republic – a comparative perspective. Selected issues .....15

Adam Banaszkiewicz
dr, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Uwzględnianie wymagań związanych z ochroną środowiska przy projektowaniu i realizowaniu inwestycji drogowych .....31

Andrzej Sęk
dr, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
Mariusz Róg
dr, Akademia Humanistyczna w Pułtusku
Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów .....53

Piotr Kosmaty
dr, prokurator, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
Sprawozdawczość sądowa w świetle prawa prasowego .....71

Paulina Wilhelmina Chełmowska
studentka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wybrane aspekty etyczne leczenia niepłodności w prawie polskim – kilka słów o Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności .....95

Michał Kural
mgr, urzędnik państwowy
Pojęcie rozkazu. Analiza teoretyczno-prawna .....119

Monika Krzeczek
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Katarzyna Molis
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kilka słów o karze – ujęcie ogólne .....133

Robert Zimniak
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Przestępczość stadionowa – stara Hydra, nowe głowy .....141

Ryszard Eugeniusz Dominiuk
mgr, Uniwersytet w Białymstoku
Korupcja wyborcza jako patologia relacji państwo – biznes .....159

Paweł Klimek
mgr, aplikant radcowski, asystent w Katedrze Prawa Finansowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wybrane aspekty jakości prawa finansowego a funkcje systemu opodatkowania dochodów w PRL .....171

Piotr Karolczyk
prawnik, doktorant, Uniwersytet Jagielloński
Problematyka odpowiedzialności partnerów za zobowiązania w spółce partnerskiej .....189

Glosy
Anna Golonka
dr hab., prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
Dylematy prawne związane z wymiarem kary na zbiegu art. 148 § 4 k.k. i art. 31 § 2 k.k. (uwagi na marginesie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 16 kwietnia 2015 r.) .....213

Katarzyna Stępień
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nagroda wypłacana sportowcowi, a składnik majątku małżonków. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., I CSK 515/12 .....231

Recenzje, Sprawozdania, Varia
Tadeusz Biernat
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z XXII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofi i Prawa, „Prawo – polityka – sfera publiczna”, Wrocław 18–21 września 2016 r. .....243

Łukasz Lep
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Leon Wachholz – w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci”, Kraków 15 maja 2017 r. .....247

Pobierz cały numer