Skip to content

Studia Prawnicze 2018 Nr 2 (23)

Artykuły i studia
Jan Czaja
prof. zw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Interwencja humanitarna w prawie i polityce międzynarodowej .....3

Wojciech Cyrul
dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiesław Hałucha
mgr, Konsul Honorowy Republiki Kazachstanu w Krakowie
Wybrane aspekty kulturowych uwarunkowań negocjacji prawniczych międzynarodowych kontraktów handlowych .....21

Łukasz Balwicki
dr., Gdański Uniwersytet Medyczny
Małgorzata Balwicka-Szczyrba
prof. nadzw. dr hab., Uniwersytet Gdański
Analiza uchwałodawstwa rad gmin wprowadzającego strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych .....37

Tomáš Strémy
prof. JUDr., PhD, Comenius University in Bratislava, the Slovak Republic
Natália Hangáčová
JUDr., Comenius University in Bratislava, the Slovak Republic
Lukáš Turay
M.A., Comenius University in Bratislava, the Slovak Republic
Organised Crime in the Slovak Republic .....49

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Podmioty uprawnione do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – przegląd instytucji wpisanych do rejestru UOKiK (część II) .....73

Bartosz Szolc-Nartowski
dr, Uniwersytet Gdański
Wola dziedzica a treść legatu w prawie rzymskim .....91

Agnieszka Bednarczyk-Płachta
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Jakość zmian prawa o szkolnictwie wyższym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego .....105

Karol Flisek
doktorant, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; aplikant w Krakowskiej Izbie Adwokackiej
Główne modele orzecznictwa sądów administracyjnych .....125

Kinga Piwowarska
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Czy nowe technologie zrewolucjonizują rynek pracy? .....135

Jan Dytko
dr, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Postępowanie w sprawie incydentów medycznych .....157

Glosy
Beata Stępień-Załucka
PhD, University of Rzeszów
Lawfulness in Poland vs the application of the European arrest warrant. Commentary on the judgement of the Court of Justice of the European Union of 25 July 2018, C-216/18 .....175

Recenzje, sprawozdania, varia
Robert Borkowski
prof. nadzw. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; prezes Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego
Dennis Howitt, Introduction to Forensic and Criminal Psychology [wyd. 6, Pearson Education Limited, London 2018, 720 s.] .....183

Lista recenzentów .....189

Pobierz cały numer