Skip to content

Studia Prawnicze 2019 Nr 2 (25)

Studia Prawnicze 2019 Nr 2 (25)

Aleksandra Partyk
Słowo wstępne

Artykuły i studia
Grzegorz Krawiec
dr hab., prof. UP w Krakowie
Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka osób tej samej płci pozostających w związku

Iga Bałos
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Trenowanie wybranych modeli sztucznej inteligencji a uprawnienia twórców

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Legitim 2.0., czyli o robocie przyszłości… rozstrzygającym spory zachowkowe

Kamil Szpyt
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Czy bity są życiem, a śmierć to dopiero początek? Cywilnoprawne implikacje śmierci człowieka związane z rozwojem mind uploadingu

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sztuczna inteligencja w arbitrażu - wsparcie dla arbitrów w procesie podejmowania decyzji

Marzena Czochra
mgr, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Damian Bar
mgr, Uniwersytet Rzeszowski, Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Śmierć pacjenta wywołana zastosowaniem sztucznej inteligencji w technologiach medycznych - analiza prawnokarna

Grzegorz Urbanik
mgr, radca prawny
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazd autonomiczny w kontekście art. 446 kc

Paweł Klimek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Małopolsko-śląska akcja pomocy w wypełnianiu tzw. PIT-ów, jako przykład przedsądowej i quasi-przedsądowej pomocy prawnej w obliczu reformy wymiaru sprawiedliwości

Lucyna Kinecka
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kierunki reformy kontroli skarbowej i ich wpływ na sytuację podatnika

Rafał Laskowski
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: różnorodność czy jednolitość jej celów? (cz. II)

Artur Ingram
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Bloger jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Glosy
Katarzyna Sikora
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Definicja uprawnienia droit de suite. Odpowiedzialność z tytułu prawa odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu. Glosa do wyroku SA w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r., V ACa 473/18

Mariusz Hajduk
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Glosa do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2017 r., sygn. akt: I FSK 889/15, Lex nr 2279358

Sprawozdania, varia, recenzje
Julia Stanek
dr hab., prof. nadzw., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studencka Poradnia Prawna KAAFM – podsumowanie roku akademickiego 2018/2019 oraz najnowsze projekty

Agnieszka Kubiak-Cyrul
dr, prodziekan WPAiSM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w naukach prawnych dla Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kamil Szpyt
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Prawna problematyka śmierci człowieka w obliczu rozwoju sztucznej inteligencji", Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 21–22 października 2019 r.

Karol Kwaśniak
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rola samorządu studenckiego w życiu akademickim

Lista recenzentów artykułów publikowanych w 2019 r.
Call for papers
Zapowiedzi

Pobierz cały numer