Skip to content

Studia Prawnicze 2020 Nr 1 (26)

Studia Prawnicze 2020 Nr 1 (26)

Mariusz Załucki
prof. zw., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Umiejętności, adwokat
Słowo wstępne
Opublikowano online: 1 październik 2020

Artykuły i studia
Rafał Adamus
dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
Otwarty katalog sposobów zabezpieczenia majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych
Opublikowano online: 1 październik 2020

Grzegorz Krawiec
dr hab., prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny, Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO Katowice
Wsparcie osób z niepełnosprawnością w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich – aktualne problemy
Opublikowano online: 1 październik 2020

Grzegorz Wolak
dr hab., prof. WSPiA, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa w Rzeszowie, wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Czy prawo wierzyciela do zaspokojenia wierzytelności z majątku wspólnego małżonków (art. 41 § 1 k.r.o.) może zostać zrealizowane także przez wniesienie powództwa przeciwko małżonkowi dłużnika?
Opublikowano online: 1 październik 2020

Ramona Duminică
PhD, University of Piteşti, Romania
The principle of non-retroactivity of the law in the Romanian civil code
Opublikowano online: 1 październik 2020

Adriana Pirvu
PhD, University of Piteşti, Romania
Juridical challenges regarding bitcoin
Opublikowano online: 5 październik 2020

Andra Puran
PhD, University of Pitesti, Romania
Marius Andreescu
PhD, University of Pitesti, Romania
Few aspects regarding the supremacy of the Romanian Constitution
Opublikowano online: 5 październik 2020

Katarzyna Jasińska
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Czy „referendarza z Lublina” może zastąpić „sędzia robot”?
Opublikowano online: 8 październik 2020

Agnieszka Kubiak Cyrul
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rekomendacje OECD jako ramy etyczne i prawne dla rozwoju sztucznej inteligencji
Opublikowano online: 8 październik 2020

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Optymalność zachowku wobec przemian rodzinno-społecznych
Opublikowano online: 15 październik 2020

Marzena Czochra
doktorantka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Damian Bar
sędzia, Sąd Rejonowy w Jarosławiu
Odpowiedzialność karna za udzielanie bez wymaganych uprawnień świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zagadnienia wybrane
Opublikowano online: 15 październik 2020

Grzegorz Kościelniak
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – geneza, konstytucyjne przesłanki wywłaszczenia na tle porównawczym
Opublikowano online: 22 październik 2020

Oliwia Skoczylas
studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Rola prokuratora w postępowaniu cywilnym
Opublikowano online: 22 październik 2020

Glosa
Jakub Biernat
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, notariusz w Krakowie
Kauzalność materialna umowy o ustanowieniu hipoteki. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2017 roku, III CSK 273/16
Opublikowano online: 3 listopad 2020

Sprawozdanie, Varia, Recenzje
Julia Stanek
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, opiekun Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM
Studencka Poradnia Prawna KAAFM na I. miejscu w Polsce
Opublikowano online: 3 listopad 2020

Katarzyna Jasińska
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Konkurs „Symulacja Rozprawy Cywilnej” w działalności SPP KAAFM w Krakowie
Opublikowano online: 3 listopad 2020

Kamil Najjar
prezes zarządu Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM
Waga udziału w Studenckiej Poradni Prawnej w trakcie edukacji studenta prawa
Opublikowano online: 3 listopad 2020

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Recenzja: Agnieszka Gołąb, Umorzenie postępowania w procesie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, 651 ss.
Opublikowano online: 3 listopad 2020

Pobierz cały numer