Skip to content

Studia Prawnicze 2020 Nr 2 (27)

Studia Prawnicze 2020 Nr 2 (27)

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online: 11 luty 2021

Artykuły i studia
Rafał Adamus
dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji
Opublikowano online: 11 luty 2021

Anna Golonka
dr hab. prof. UR, Zakład Prawa Karnego, Uniwersytet Rzeszowski
Upicie (upojenie) alkoholowe a problematyka poczytalności sprawcy przestępstwa
Opublikowano online: 11 luty 2021

Jadwiga Stawnicka
prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Kamil Jadczyk
mgr, Kancelaria Wiśniewska i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni Sp.P. w Katowicach
Kazimierz Marszał
prof. dr hab., Instytut Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Właściwość miejscowa rzecznika dyscyplinarnego uczelni w postępowaniu w sprawie deliktu dyscyplinarnego popełnionego przez byłego nauczyciela akademickiego
Opublikowano online: 11 luty 2021

Grzegorz Wolak
dr hab., wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Stalowej Woli
Z problematyki pracy świadczonej przez skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego. Rozważania na kanwie zagadnienia prawnego w sprawie III PZP 3/20
Opublikowano online: 11 luty 2021

Andra Puran
PhD, University of Pitesti
Marius Andreescu
PhD, University of Pitesti
Some considerations on the principles of law
Opublikowano online: 22 luty 2021

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Instytucja zgłaszania zastrzeżeń do protokołu po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Opublikowano online: 22 luty 2021

Weronika Wenda
r.pr., dr, Weronika Wenda Kancelaria Radcy Prawnego
Przedkontraktowe obowiązki informacyjne dewelopera, a zmiana przedsięwzięcia deweloperskiego po zawarciu umowy deweloperskiej
Opublikowano online: 1 marzec 2021

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sztuczna inteligencja w arbitrażu – AI w roli arbitra?
Opublikowano online:

Lucas Moreira Alcici
master, University of Lisbon School of Law
The Protection of the Right to Freedom of Expression in International Human Rights Law: an Overview
Opublikowano online: 1 marzec 2021

Piotr Kęsek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, doktorant
Obsada stanowisk Szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce - uregulowania prawne
Opublikowano online:

Grzegorz Kościelniak
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne pojęcie wywłaszczenia
Opublikowano online:

Katarzyna Sikora
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego
Opublikowano online:

Barbara Smuk
mgr, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wybrane aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza w świetle ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
Opublikowano online:

Ewelina Zander-Zięcina
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy
Opublikowano online:

Glosa
Magdalena Bainczyk
dr hab., prof. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Glosa do wyroku FTK z 5 maja 2020 r. w sprawie obligacji EBC
Opublikowano online:

Monika Szymanowska
mgr, Uniwersytet w Białymstoku
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., wydanego w sprawie pod sygn. akt IV CSK 626/13
Opublikowano online:

Sprawozdanie, Varia, Recenzje
Carlo Pilia
profesor, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Cagliari
Un mediatore europeo per l'inclusione sociale (translation from Italian by Olga M. Piaskowska, dr, Instytut Prawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny)
Opublikowano online:

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kamil Szpyt
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Artificial Intelligence and Human Rights”
Opublikowano online:

Kamil Najjar
student, prezes zarządu Studenckiej Poradni Prawnej KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Działalność Studenckiej Poradni Prawnej w czasie pandemii COVID-19
Opublikowano online:

Kacper Siudut
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sekcja cywilna Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii
Opublikowano online:

Robert Borkowski
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Recenzja: Robin T. Bowen, Ethics and the Practise of Forensic Science. Second Edition [CRC Press, Boca Raton – London – New York 2018, 253 s.]
Opublikowano online:

Rafał Czachor
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Recenzja: Anthea Roberts, Is International Law International?, Oxford Univ. Press, Oxford 2017, ss. 406
Opublikowano online:

Marcin Kwiecień
dr. hab., Uniwersytet Jagielloński
Recenzja: Karl Heinz Roth, Hartmut Rübner, Wyparte, odroczone, odrzucone. Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy.
Opublikowano online: