Skip to content

Studia Prawnicze 2020 Nr 2 (27)

Studia Prawnicze 2020 Nr 2 (27)

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online: 11 luty 2021

Artykuły i studia
Rafał Adamus
dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji
Opublikowano online: 11 luty 2021

Anna Golonka
dr hab. prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
Upicie (upojenie) alkoholowe a problematyka poczytalności sprawcy przestępstwa
Opublikowano online: 11 luty 2021

Jadwiga Stawnicka
prof. dr hab., Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Kamil Jadczyk
mgr, Kancelaria Wiśniewska i Partnerzy Adwokaci i Radcy Prawni Sp.P. w Katowicach
Kazimierz Marszał
prof. dr hab., Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Właściwość miejscowa rzecznika dyscyplinarnego uczelni w postępowaniu w sprawie deliktu dyscyplinarnego popełnionego przez byłego nauczyciela akademickiego
Opublikowano online: 11 luty 2021

Grzegorz Wolak
dr hab., wiceprezes i Przewodniczący IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli
Z problematyki pracy świadczonej przez skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności na podstawie skierowania dyrektora zakładu karnego. Rozważania na kanwie zagadnienia prawnego w sprawie III PZP 3/20
Opublikowano online: 11 luty 2021

Andra Puran
PhD, University of Piteşti, Romania
Marius Andreescu
PhD, University of Piteşti, Romania
Some considerations on the principles of law
Opublikowano online: 22 luty 2021

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Instytucja zgłaszania zastrzeżeń do protokołu po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego
Opublikowano online: 22 luty 2021

Weronika Wenda
r.pr., dr, Weronika Wenda Kancelaria Radcy Prawnego
Przedkontraktowe obowiązki informacyjne dewelopera, a zmiana przedsięwzięcia deweloperskiego po zawarciu umowy deweloperskiej
Opublikowano online: 1 marzec 2021

Beata Więzowska-Czepiel
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sztuczna inteligencja w arbitrażu – AI w roli arbitra?
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Lucas Moreira Alcici
master, University of Lisbon School of Law
The Protection of the Right to Freedom of Expression in International Human Rights Law: an Overview
Opublikowano online: 1 marzec 2021

Piotr Kęsek
doktorant, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, doktorant
Obsada stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce - uregulowania prawne
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Grzegorz Kościelniak
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne pojęcie wywłaszczenia
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Katarzyna Sikora
doktorantka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Technologie biometryczne sposobem uwspółcześnienia przepisów o formie testamentu holograficznego
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Barbara Smuk
mgr, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie
Wybrane aspekty odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza w świetle ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Ewelina Zander-Zięcina
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Praca zdalna w kontekście proponowanych zmian w Kodeksie pracy
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Glosa
Magdalena Bainczyk
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Glosa do wyroku FTK z 5 maja 2020 r. w sprawie obligacji EBC
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Monika Szymanowska
mgr, Uniwersytet w Białymstoku
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 czerwca 2014 r., wydanego w sprawie pod sygn. akt IV CSK 626/13
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Sprawozdanie, Varia, Recenzje
Carlo Pilia
prof., Faculty of Law, University of Cagliari, Sardinia (Italy)
A European mediator for social inclusion (translation from Italian by Olga M. Piaskowska, dr, SWPS)
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kamil Szpyt
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sztuczna inteligencja a prawa człowieka” (International Conference „Artificial Intelligence & Human Rights”), Kraków, 29–30 listopada 2020
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Kamil Najjar
prezes zarządu Studenckiej Poradni Prawnej KA AFM
Działalność Studenckiej Poradni Prawnej w czasie pandemii COVID-19
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Kacper Siudut
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sekcja cywilna Studenckiej Poradni Prawnej Krakowskiej Akademii
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Robert Borkowski
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Robin T. Bowen, Ethics and the Practice of Forensic Science,2nd ed., CRC Press Taylor & Francis, Boca Raton cop. 2018, 253 ss.
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Rafał Czachor
dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Anthea Roberts, Is International Law International?, Oxford University Press, New York [cop. 2017], 406 ss.
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Marcin Kwiecień
dr. hab., Uniwersytet Jagielloński
Karl Heinz Roth, Hartmut Rübner, Wyparte, odroczone, odrzucone. Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy, tłum. E. Marszałek, A. Peszke,Instytut Zachodni, Poznań 2020, 421 ss.
Opublikowano online: 19 kwiecień 2021

Pobierz cały numer