Skip to content

Studia Prawnicze 2021 Nr 1 (28)

Studia Prawnicze 2021 Nr 1 (28)

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online:

Artykuły i studia
Andrzej Marian Świątkowski
prof. dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie
Council of Europe overall strategy to fight against poverty
Opublikowano online:

Rafał Adamus
dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
Problem dopuszczalności zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
Opublikowano online:

Renato Bernardi
Universidade Estadual do Norte do Paraná- UENO, Jacarezinho/PR
Heloísa Pancotti
Universidade Estadual do Norte do Paraná- UENO, Jacarezinho/PR
The future of social security in Brazil: is there a way without solidarism?
Opublikowano online:

Fabrizio Bon Vecchio
mgr, student studiów doktoranckich nauk prawnych Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA-AR)
Débora Manke Vieira
mgr, specjalista prawa podatkowego the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul.
Compliance programs and Artificial Intelligence
Opublikowano online:

Lucas Alcici
mgr, University of Lisbon School of Law
The Angola-Brazil Bilateral Investment Treaty: the establishment of a new dispute settlement mechanism for Brazilian investors seeking compensation for the expropriation of their investments in Angola
Opublikowano online:

Maciej Włodek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Konsekwencje przyjęcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiego rynku gazu ziemnego w kontekście krajowego otoczenia regulacyjnego
Opublikowano online:

Karolina Wierzbicka
mgr, Uniwersytet Warszawski
Administracyjne kary pieniężne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania
Opublikowano online:

Alina-Mihaela Tirică
student, University of Pitesti
The Online School – a barrier of the right to privacy?
Opublikowano online:

Artur Kapera
VIII Prywatne Akademickie Liceum Ogólnokształcące Kraków
Jacek Kapera
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Mszanie Dolnej
Internet-related risks from the perspective of Polish adolescents with a focus on hate speech
Opublikowano online:

Glosa
Grzegorz Wolak
dr hab., sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny
Skutki uchybienia terminowi do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020r., III CZP 44/19
Opublikowano online:

Varia
Roksana Turek
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania prawników jutra – pandemia COVID-19”
Opublikowano online: