Skip to content

Studia Prawnicze 2021 Nr 1 (28)

Studia Prawnicze 2021 Nr 1 (28)

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online: 28 październik 2021

Artykuły i studia
Andrzej Marian Świątkowski
Professor, Jesuit University Ignatianum in Krakow
Council of Europe overall strategy to fight against poverty
Opublikowano online: 28 październik 2021

Rafał Adamus
dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 1
Opublikowano online: 28 październik 2021

Renato Bernardi
Professor, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Jacarezinho/PR, Brasil
Heloísa Pancotti
PhD, Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Jacarezinho/PR, Brasil
The future of social security in Brazil: is there a way without solidarity?
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Fabrizio Bon Vecchio
PhD Student at the Pontifi cal Catholic University of Argentina (UCA–AR). College professor. President of the IberoAmerican Compliance Institute (IACC). President of the National Commission for Data Protection and New Technologies of the Brazilian Association of Lawyers (ABA)
Débora Manke Vieira
Specialist in Tax Law from the Pontifi cal Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS) / Institute of Tax Studies (IET). She is an associated and founding member of the Ibero-American Compliance Institute (IIAC). Member of the Data Protection and New Technologies Commission of the Brazilian Association of Lawyers (ABA). Journal Reviewer
Compliance programs and artificial intelligence
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Lucas Moreira Alcici
master, University of Lisbon School of Law
The Angola-Brazil Bilateral Investment Treaty: an introduction to its dispute settlement mechanism
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Maciej Włodek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Konsekwencje przyjęcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu dla polskiego rynku gazu ziemnego w kontekście krajowego otoczenia regulacyjnego
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Karolina Wierzbicka
mgr, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
Administracyjne kary pieniężne w dobie pandemii COVID-19. Refleksje po roku stosowania
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Alina-Mihaela Tirică
master, University of Pitesti
The online school – a barrier of the right to privacy?
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Artur Kapera
Private Academic High School no. 8 in Kraków
Jacek Kapera
Mszana Dolna Engineering and Information Technology School Complex, Poland
Internet-related risks from the perspective of Polish adolescents with a focus on hate speech
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Glosa
Grzegorz Wolak
dr hab., prof. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej z siedzibą w Rzeszowie, sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, I Wydział Cywilny
Skutki uchybienia terminowi do wniesienia sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 2020r., III CZP 44/19
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Varia
Roksana Turek
studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Wyzwania prawników jutra – pandemia COVID-19”
Opublikowano online: 16 listopad 2021

Pobierz cały numer