Skip to content

Studia Prawnicze 2022 Nr 1 (30)

Studia Prawnicze 2022 Nr 1 (30)

Aleksandra Partyk
dr, Sekretarz Redakcji czasopisma „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online: 20 lipiec 2022

Artykuły i studia
Fábio da Silva Veiga
professor, Universidade Lusófona do Porto/Portugal
The creation of value by socially responsible companies from the legal perspective of the social interest
Opublikowano online: 20 lipiec 2022

Silvia Irene Verdugo-Guzmán
Professor, Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola. Fundación San Pablo-CEU Andalucía, Spain
Ana Ochoa Casteleiro
Professor, Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola. Fundación San Pablo-CEU Andalucía, Spain
Acciones para combatir el impacto del crimen en el ciberespacio. Prevención y detección con la Inteligencia Artificial
Opublikowano online: 20 lipiec 2022

Miriam Olivia Knopik Ferraz
Doctoral student, Pontifical Catholic University of Paraná, Brazil with double degree at University of Rome Sapienza – La Sapienza, Italy
Oksandro Gonçalves
Professor, Pontifical Catholic University of Paraná, Brasil
Regulation of international space law to promote economic and social development
Opublikowano online: 20 lipiec 2022

Ricardo Lupion
Professor, PUCRS School of Law, Brazil
Law and technology: Virtual general meetings in Brazilian companies
Opublikowano online: 20 lipiec 2022

Andrzej Marian Świątkowski
prof. zw. dr hab., Akademia Ignatianum w Krakowie
Unia Europejska – wspólnota wartości i środków finansowych
Opublikowano online: 20 lipiec 2022

Sylwia Przewoźnik
dr, Akademia Ignatianum w Krakowie
Zupełność systemu prawa. Analogia legis jako metoda uzupełniania luk w prawie
Opublikowano online: 24 sierpień 2022

Adam Wróbel
dr, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Zasada terytorialności w kontekście przepisów Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu wykroczeń
Opublikowano online: 24 sierpień 2022

Luis Miguel Muleiro Parada
PhD, Universidad de Vigo, Spain
Las alternativas para una tributación de la robótica
Opublikowano online: 24 sierpień 2022

Diana Carolina Wisner Glusko
Profesora, Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola. Fundación San Pablo-CEU Andalucía, Spain
Inteligencia artificial sostenible: entre la sostenibilidad digital y los entornos digitales sostenibles
Opublikowano online: 6 październik 2022

Tatiana Tomie Onuma
MA, Federal University of Mato Grosso, Brasil
Democracy, rights and exclusion in information Society: the power of (mis)information in contemporary democracies
Opublikowano online: 6 październik 2022

Rosemary Souto Maior de Almeida
MA, University of Minho, Portugal
Müller Aureliano da Silva
MA, UniAmérica University Center, Brasil
The mandatory presence of the Public Prosecutor’s Office at the hearing of the criminal investigation in face of the new law of the anticrime package and the need for revision of brazilian jurisprudence – prohibition of ex officio production of evidence by the magistrate
Opublikowano online: 6 październik 2022

José Raymundo Ribeiro Campos Filho
MScA, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Charles de Sousa Trigueiro
MS Universidade Federal da Paraíba, Brasil
Access to information for a transparent ombudsman's office as a form of human right to fight corruption
Opublikowano online: 6 październik 2022

Katarzyna Witek-Mioduszewska
mgr prawa, aplikantka radcowska przy OIRP Kraków
Mental simulations, imaginations and emotions – a short empirical legal study
Opublikowano online: 6 październik 2022

Ewa Łapińska
mgr, Uniwersytet w Białymstoku
Ustawa jako tytuł powołania do spadku rodzeństwa spadkodawcy w razie braku jego zstępnych – czy jest to słuszne rozwiązanie?
Opublikowano online: 6 październik 2022

Barbara Smuk
mgr lic., adwokat kościelny, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wybrane aspekty odpowiedzialności cywilnej notariusza
Opublikowano online: 6 październik 2022

Bartosz Zych
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Prawne przesłanki przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży w wybranych krajach – problem aborcji „na żądanie” (na tle prawnoporównawczym). Część I: Polska i Czechy
Opublikowano online: 6 październik 2022

Varia
Iga Bałos
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Katarzyna Jasińska
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sensum, non verba spectamus, czyli jak zapamiętamy prof. Janusza Szwaję
Opublikowano online: 6 październik 2022

Pobierz cały numer