Skip to content

Studia Prawnicze 2023 Nr 1 (32)

Studia Prawnicze 2023 Nr 1 (32)

Mariusz Załucki
prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Mariusz Załucki
prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Towards the maintenance nature of the legitim? Some comments on the new Polish regulation
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Rafał Adamus
prof. dr hab., Uniwersytet Opolski
Pytanie o dopuszczalność „złotego głosu” członka rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Andrzej Marian Świątkowski
Professor, Jesuit University Ignatianum in Krakow
European Right to Information and Consultation Employees and Employers
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Paweł Czarnecki
dr, Uniwersytet Jagielloński
Zabójstwo w afekcie (148 § 4 k.k.) z perspektywy dowodowej i statystycznej
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Michał Stachurski
dr, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych – oddział w Krakowie
Ustawowe obowiązki rektora uczelni. Perspektywa prawno-etyczna
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Kinga Piwowarska
PhD., Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
The Impact of Abandoning Fossil Fuels and the Development of Renewable Energy on the Global Labor Market
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Marcin Hamielec
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Realizacja czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do parlamentu w państwach byłej Jugosławii. Ujęcie prawnoporównawcze
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Michał Gubernat
mgr
Odwołanie od decyzji konsula RP w sprawach wizowych – podstawy właściwości rzeczowej sądów administracyjnych na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Adrian Woźniak
mgr
Wolność zgromadzeń w Polsce w początkowym okresie pandemii COVID-19
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Grzegorz Kościelniak
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Konstytucyjna regulacja instytucji wywłaszczenia w Polsce – konstytucyjne warunki dopuszczalności wywłaszczenia
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Glosa
Adam Jerzy Białas
dr hab., prof. UM, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Ochrona dobrego imienia jednostki samorządu terytorialnego a prawo do wolności wypowiedzi – glosa aprobująco-krytyczna do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2021 r., III CSKP 18/21
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Recenzje, sprawozdania, varia
Rafał Czachor
dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Ngoc Son Bui, Constitutional Change in the Contemporary Socialist World, Oxford University Press, Oxford 2020, ss. 384
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgra Pawła Klimka
Opublikowano online: 18 lipiec 2023

Pobierz cały numer