Skip to content

Studia Prawnicze 2023 Nr 2 (33)

Studia Prawnicze 2023 Nr 2 (33)

Artykuły i studia / Articles and Studies
Julia Stanek
Associate Professor, prof. KAAFM, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
The Concept of Legal Motivation
Opublikowano online: 16 luty 2024

Rafał Adamus
prof. dr hab., Uniwersytet Opolski
Problem dopuszczalności dokonania czynności inwestycyjnej przez syndyka masy upadłości prowadzącego przedsiębiorstwo upadłego
Opublikowano online: 16 luty 2024

Aleksandra Partyk
PhD, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
Reconsidering a civil case in the same court composition when the decision making in the case may be problematic
Opublikowano online: 16 luty 2024

Iga Bałos
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Tantiemy dla współtwórców utworu audiowizualnego w kontekście usług platform streamingowych oraz dyrektywy w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym
Opublikowano online: 16 luty 2024

Tomasz Tyburcy
dr, Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
Kara nieredukowalnego dożywotniego pozbawienia wolności (art. 77 § 3 k.k.) jako przykład nowej recydywy jurydycznej?
Opublikowano online: 16 luty 2024

Marcin Konieczny
dr, Akademia Policji w Szczytnie
Manipulacja, perswazja i socjotechnika jako formy wywierania wpływu
Opublikowano online: 16 luty 2024

Anna Świętek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Naruszenie obowiązku informacyjnego w reklamach kredytu konsumenckiego
Opublikowano online: 16 luty 2024

Sabina Dudek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Postępowanie o powierzenie grantów w świetle ustawy wdrożeniowej – wybrane zagadnienia
Opublikowano online: 16 luty 2024

Angelika Maruszewska
mgr, Prokuratura Regionalna w Warszawie
Systemy wykonania kary pozbawienia wolności a powrót do przestępstwa w zarysie prawnym i psychologicznym
Opublikowano online: 16 luty 2024

Recenzje • sprawozdania • varia / Book Reviews Reports • Varia
Rafał Adamus
prof. dr hab., Uniwersytet Opolski
Modernizacja umowy kontraktacji, wprowadzenie tzw. depozytu rolniczego, zachęta do tworzenia rolniczych giełd internetowych – propozycje de lege ferenda
Opublikowano online: 16 luty 2024

Kamila Golemo
studentka, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Mediacja w różnych systemach prawnych. Sprawozdanie ze spotkania studentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z prokurator Nikoliną Dujić oraz sędzią Johanną Koch
Opublikowano online: 16 luty 2024

Filip Kosiorowski
student, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Sprawozdanie z IV edycji ogólnopolskiego konkursu Symulacja Rozprawy Cywilnej
Opublikowano online: 16 luty 2024

Jacek Mazurkiewicz
prof. dr hab., Uniwersytet Zielonogórski
O prawie i prawnikach z perspektywy półwiecza
Opublikowano online: 16 luty 2024

Andrzej Marian Świątkowski
prof. dr hab., Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
Religia lub inne przekonania – kryterium antydyskryminacyjnym w prawie Unii Europejskiej
Opublikowano online: 16 luty 2024

Pobierz cały numer