Skip to content

Zapowiedź

W numerze 2021/2 ukażą się w szczególności:

 1. Aleksandra Partyk, dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  Słowo wstępne
 2. Rafał Adamus, dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
  Istota funduszu stabilizacyjnego w kontekście problemu dopuszczalności zwrotu wpłat na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 2
 3. Katarzyna Jasińska, dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  E-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych praw
 4. Gustavo Silveira Borges Ph.D, University of Southern Santa Catarina / Federal University of Rio Grande do Sul,
  José Luiz de Moura Faleiros Júnior Ph.D Candidate, University of São Paulo
  Decolonial thinking in Brazil: perspectives for overcoming digital colonialism through the protection of human rights
 5. Vinicius Venancio Costa, Data Protection Lawyer in São Paulo, Brazil; Bachelor of Laws at FDUSP (University of São Paulo, Faculty of Law)
  Health data processing in the context of telemedicine: an overview between Brazil and the European Union post pandemic COVID-19
 6. Weronika Wenda, dr, radca prawny
  Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 27 listopada 2020 r. III CZP 83/19, glosa aprobująca
 7. Rafał Czachor, dr. hab. prof. Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego
  R. Albert, Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions, Oxford University Press, New York 2019, ss. 338.