Skip to content

Studia Prawnicze 2021 Nr 2 (29)

Studia Prawnicze 2021 Nr 2 (29)

Aleksandra Partyk
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Słowo wstępne
Opublikowano online: 18 luty 2022

Artykuły i studia
Rafał Adamus
dr hab., prof. UO, Uniwersytet Opolski
Niedopuszczalność zwrotu wpłat na fundusz stabilizacyjny na rzecz syndyka upadłej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, cz. 2
Opublikowano online: 18 luty 2022

Katarzyna Jasińska
dr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
E-rozprawa w postępowaniu cywilnym a prawo do sądu i możliwość obrony swych praw
Opublikowano online: 18 luty 2022

Gustavo Silveira Borges
Ph.D, University of Southern Santa Catarina / Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil
José Luiz de Moura Faleiros Júnior
Ph.D Candidate, University of São Paulo, Brazil
Decolonial thinking in Brazil: perspectives for overcoming digital colonialism through the protection of human rights
Opublikowano online: 7 marzec 2022

Vinicius Venancio Costa
Data Protection Lawyer in São Paulo, Brazil
Health data processing in the context of telemedicine: an overview between Brazil and the European Union post pandemic COVID-19
Opublikowano online: 7 marzec 2022

Maciej Włodek
mgr, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Legislacyjna transformacja krajowego rynku gazu ziemnego poprzez biogaz na przykładzie rynkowych platform współpracy
Opublikowano online: 7 marzec 2022

Glosa
Weronika Wenda
r.pr., dr, Weronika Wenda Kancelaria Radcy Prawnego
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 27 listopada 2020 r. (III CZP 83/19) (glosa aprobująca)
Opublikowano online: 7 marzec 2022

Recenzje, sprawozdania, varia
Rafał Czachor
dr. hab. prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Richard Albert, Constitutional Amendments. Making, Breaking, and Changing Constitutions, Oxford University Press, New York 2019, ss. 338
Opublikowano online: 7 marzec 2022

Pobierz cały numer